JABATAN SAINS SOSIAL

 

Jabatan Sains Sosial diterajui oleh Encik Nik Mohd Ariff bin Nik Ab. Rahman. Guru-guru dalam jabatan ini dibahagikan kepada 7 unit mengikut mengikut subjek iaitu subjek Pendidikan Islam, Geografi, Sejarah, Seni Halus, PJK dan Kemahiran Hidup & RBT. Seramai  16 orang guru bernaung di bawah jabatan ini termasuk Ketua Jabatan.

Unit yang dibentuk di bawah Jabatan Sains Sosial:

           1. Pendidikan Islam

       2. Geografi

       3. Sejarah

          4. Senireka 

à      5. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

          6. Prinsip Akaun

          7. Kemahiran Hidup & RBT