PENTADBIRAN MRSM PASIR TUMBOH

 

MRSM Pasir Tumboh mempunyai 32 orang warga pentadbiran bagi melicinkan pentadbirannya dan 37 orang tenaga pengajar yang terlatih bagi mengajar pelajar-pelajar MRSM Pasir Tumboh. Bilangan ini pula dibahagikan kepada unit-unit penting mengikut kepakaran masing-masing. Berikut di bawah adalah merupakan unit-unit utama di dalam sistem pengurusan MRSM Pasir Tumboh.

Unit Pengurusan dan Pentadbiran

Unit Kecemerlangan Akademik 

Unit Pembangunan Pelajar 

Unit Pembangunan Bakat 

Berikut di bawah pula merupakan Jawatankuasa yang diwujudkan untuk melancarkan Pengurusan dan Pentadbiran MRSM Pasir Tumboh.

Jawatankuasa Pengurusan Maktab

Jawatankuasa Senat Maktab

Jawatankuasa Keselamatan

Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab

Jawatankuasa Bantuan Kewangan Maktab

Jawatankuasa Pemakanan dan Kesihatan

Jawatankuasa Senggaraan Maktab

Jawatankuasa ICT Maktab

MUAFAKAT Cawangan MRSM Pasir Tumboh

Koperasi MRSM Pasir Tumboh Bhd